Działania na rzecz Redukcji Węgla


Program Clean Advantage automatycznie równoważy emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych dzięki inwestycjom w szeroka gamę ponownego zalesiania, energię alternatywną, biomasę i inne projekty zarówno lokalne jak i globalne, podlegające zmianom w skali roku, jak wykorzystanie, cena i inne czynniki. Oprócz tych projektów współpracujemy również z Fundacją The Arbor Day Foundation w zakresie sadzenia drzew i wspierania jej projektów redukcji CO2. Wspólnie te inwestycje i partnerzy umożliwiają nam w sposób automatyczny zapewniać rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju dla Twojej firmy, jej pracowników i społeczności.

Lokalne projekty

Projekt zalesienia – woj. Podlaskie, Polska:

Projekt zalesiania w Województwie podlaskim, który został zatwierdzony zgodnie z standardem ISO 14064-2, ma na celu stworzenie pierwotnego lasu mieszanego na niewykorzystanych gruntach rolnych w północnej Polsce, która przez ponad 50 lat była pozbawiona lasów. Działanie projektu obejmuje sadzenie 24,2 milion drzew na powierzchni 3600 hektarów. Został wyliczony 40-letni okres na wysadzenie , gdzie las na tym terenie zostanie przez co najmniej 60 lat. Zalesianie będzie monitorowane w celu zapewnienia optymalnego wzrostu i usuwanie roślin w celu zmniejszenia ryzyka, że wegetacja zacznie uwalniać więcej dwutlenku węgla niż pochłania i zapewnić pomyślne ustanowienie tych „lasów”. Inne zalety projektu zalesiania obejmują tworzenie miejsc pracy do sadzenia, poprawę retencji wody, zwiększenie różnorodności biologicznej i poprawę odporności naturalnego środowiska.

Globalne projekty

Wysokie Tatry – Zasadź drzewo i zrób projekt domu – Wysokie Tatry, Słowacja:

Od 2004 r. w Tatrach Wysokich zostało zniszczonych przez burze i szkodliwe dla drewna kornika europejskiego, ponad trzy miliony drzew na powierzchni 8737 ha. W ostatnich latach chrząszcz ten zniszczył ponad 2 254 000 drzew na powierzchni prawie 7300 hektarów. Aby rozwiązać ten problem ekologiczny i środowiskowy, w ramach projektu „Zasadź drzewo i stwórz dom” autorstwa ZASAĎ STROM sadzone są drzewa w najbardziej tego potrzebujących obszarach w Tatrach Wysokich. W celu utrzymania drzew należy zapewnić im profesjonalną opiekę obejmującą cały proces wegetacyjny, zarządzanie dorosłymi drzewami i sadzenie ich na obszarach chronionych, które nie podlegają wyrębowi. Dzięki corocznemu sadzeniu nowych drzew projekt odnawia lokalne środowisko i pozostawia trwałe dziedzictwo dla następnego pokolenia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę partnera projektu www.zasadstrom.eu.

Projekt nasadzenia drzew i przywrócenia zieleni – Tvrdonice, Czechy:

Jako część projektu nasadzenia drzew i przywrócenia zieleni, kilka miejsc w miejscowości Tvrdonice jest przeznaczonych dla zieleni, tzn. do nasadzeń drzew i podobnych działań. Obecnie duża część miejscowych drzew jest odciętych od składników odżywczych lub są zagrożone przez gatunki inwazyjne. Jako część projektu nasadzane są drzewa (w tym drzewa długowieczne i owocowe) oraz topolowe apertury i krzewy wokół parków i stawów. Jako część celu projektu ochrony rodzimych gatunków drzew, wszystkie nasadzenia są gatunkami lokalnymi (dąb, lipa, morwa, jarząb). Projekt jest otwarty dla społeczeństwa, które może w nim uczestniczyć i dalej go rozwijać. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę partnera projektu www.zasadstrom.eu.

Redukcja inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin w Karkonoskim Parku Narodowym – Czechy:

Park Narodowy Karkonosze jest najstarszym parkiem narodowym w Czechach (1963). Dziś ten park narodowy koncentruje się na ochronie bogatych w gatunki lasów i łąk. Niestety zdrowiu niektórych obszarów parku, zagrażają gatunki inwazyjne Rumex alpinus (szczaw alpejski), Lupinus polyphyllus (łubin trwały), Reynoutria – R. Japonica (rdestowiec – rdestowiec japoński), R. sachalinensis – i Impatiens glandulifera (rdestowiec sachaliński – niecierpek gruczołowaty). Oprócz wymienionych wyżej importowanych gatunków inwazyjnych, coraz trudniejszym problemem stają się gatunki lokalne. Rośliny takie jak subsp. lobellianum i Senecio ovatus (podgatunek ciemiężyca i starzec Fuchsa) mogą tworzyć monokultury rozprzestrzeniające się w chronionych społecznościach parku narodowego. Usunięcie tych inwazyjnych gatunków w celu poprawy stanu łąk, lasów i podobnych obszarów w parku narodowym jest celem tego projektu. Administracja Parku Narodowego Karkonoszy (Krkonoše) (KRNAP) organizuje, w ramach zarządzania profesjonalne interwencje ukierunkowane na te wszystkie gatunki inwazyjne. Naszym celem jest wykorzystanie dwudziestoletniego doświadczenia w zwalczaniu inwazyjnych lub ekspandujących gatunków, w celu wyeliminowania ich wpływu na wybrane stanowiska łąkowe. Wstępna selekcja miejscowości obejmuje enklawy łąkowe Klínové Boudy, Zadní a Přední Rennerovky, Sklenářovice, Rýchorská Bouda, Studniční Boudy, Modrý Důl, itp. Ostateczna lista miejscowości zostanie opracowana na początku sezonu wegetacyjnego, po rozpoznaniu obecnej sytuacji rozmieszczenia gatunków docelowych.

Várvölgy Route Planting Project – Pilisborosjenő, Węgry:

‘2097.hu’ Association, nowa grupa lokalna, utworzona przez aktywnych mieszkańców Pilisborosjenő, wioski położonej na północny wschód od Budapesztu, w górach. Celem grupy jest ochrona popularnego obszaru dla trekkingu, biegania, spacerowania z psem, zwanego “Várvölgy” (zamkowa dolina). Ta znana malownicza trasa wiedzie wśród pięknych, usytuowanych w górach miejsc i lawendowych pól, poza odcinkiem o długości około 500 m, który jest jałowy i otoczony działkami rolnymi. Fundusze z programu są przeznaczone na sadzenie alei drzew wzdłuż tego odcinka, a także na ławki do odpoczynku i podziwiania krajobrazu. W działaniach zaplanowanych na 2018 rok biorą udział lokalni mieszkańcy. Rodziny mają możliwość zaadoptowania zasadzonych drzew, dalej wzmacniając swoją społeczność.

Down Arrow

Banisko Arboretum Nasadzenia i renowacja – Brezno, Słowacja:

Na północno-zachodnich peryferiach miasta Brezno leży Banisko, publicznie dostępny stary, zabytkowy sad. Organizacja w tym projekcie planuje zachować i poprawić ten sad, rewitalizując stare nasadzenia drzew owocowych, sadząc nowe i zapewniając ich regularną pielęgnację. Aby pomóc w realizacji tych celów, w projekcie uczestniczą, pod kierownictwem arborysty, wolontariusze – mieszkańcy miasta. Wolontariusze uczą się także jak zajmować się sadem, jak projektować nowe nasadzenia drzew i jak zachować ten obszar dla przyszłych pokoleń, które go odwiedzą. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę partnera projektu www.environmentalpartnership.org.

Brno Kninicky Hydro Power Project – Brno, Republika Czeska:

Kninicka elektrownia wodna pod zbiornikiem w Brnie w Brnie-Bystrcu została zaprojektowana jako źródło energii szczytowej przeznaczonej do uzupełnianiania zwiększonego zużycia energii elektrycznej w porannych i wieczornych szczytach. Jest wyposażona w pionowy zestaw zespołu generatora turbo z turbiną Kaplana. Chociaż maksymalny użyteczny przepływ turbiny wynosi 22 m3 / s, to optymalnie działa przy maksymalnym użytecznym przepływie 17-18 m3 / sek. Zainstalowana moc instalacji o wartości 3100 kW jest osiągana przy maksymalnej wysokości wznoszenia.

Projekt Clear Plate Agricultural – Węgry:

Program oparty jest na zmianie metod uprawy gleby od uprawy konwencjonalnej do uprawy konserwującej, co powoduje mniej zaburzeń gleby i emisji niż konwencjonalne formy uprawy. Obejmuje to formy upraw z zredukowaną orką, w których część resztek roślinnych pozostaje po zbiorach na powierzchni gleby, aby chronić glebę i chronić wilgoć. Program ma również na celu ograniczenie stosowania nawozów azotowych i innych chemikaliów, zastępując je częściowo materiałami organicznymi: nawozami bakteryjnymi i algowymi. Zużyty nawóz złożony z liści alg może zastąpić 50 kg azotowej substancji czynnej, co znacznie poprawia stabilność ekosystemów. Całkowita liczba udziałowców zaangażowanych w projekt to 369, z których 234 to udziałowcy drobni. Obszar objęty umową: 79 249,6 ha, z czego 38 225,8 ha (48,3%) jest uprawiane przez drobnych udziałowców.

Projekt Thera II Wind Power Project – Mosonmagyaróvár, Węgry:

Projekt obejmuje diałalność pięciu turbin wiatrowych i zasila węgierską sieć elektryczną czystą energią. W rezultacie, Thera II przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszając szacunkowo emisję 18 000 ton węgla, I redukując emisję zanieczyszczeń związanych z eksploatacją elektrowni cieplnych na paliwa kopalne (w tym SO2, NOx i pyłu w linii bazowej, przy scenariuszu normalnego biznesu), w ten sposób poprawiając lokalne środowisko, a także zrównoważony rozwój Węgier.

Lipski Okręg Administracyjny – Ponowne zalesianie, Niemcy:

Lipski Okręg Administracyjny, służący wcześniej jako obszar wydobycia węgla kamiennego, dzisiaj w pełni pozbawiony drzew i naturalnych obszarów leśnych. Prace Fundacji Arbor Day w zakresie ponownego zalesienia tego obszaru doprowadzą w końcu do ochrony całego działu wodnego.

Projekt Lohberg 1/2 – Wychwytywanie metanu z kopalni węgla, Niemcy:

Ten projekt w sposób aktywny odprowadza metan pochodzący z aktywnych szybów opuszczonej kopalni węgla, Hugo. 6 jednostek wspólnego wytwarzania, o ogólnej wydajności 8148 MW zostanie wprowadzonych do sieci miejskiej. Dzięki wykorzystaniu takiej taktyki generowania mocy, emisje z paliw kopalnianych zostaną wyeliminowane. Ponadto, wygenerowane ciepło zostanie przekazane do magistrali ciepłowniczej elektrowni i ciepłowni Niederrein, dzięki czemu energia cieplna generowana w sposób konwencjonalny przy pomocy oleju napędowego i gazu ziemnego również zostanie wyeliminowana. W celu uniknięcia podwójnego marketingu, to zastąpienie energii cieplnej nie wchodzi w zakres formuły redukcji emisji CO2, co stanowi dodatkową korzyść.

Projekt elektroenergetyczny połączenia sieci fotowoltaicznej, Ningxia Angli Lingwu Chiny:

Projekt wygeneruje energię elektryczną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii fotowoltaicznej (PV) w NWPG i zastąpi równoważną energię elektryczną wytwarzaną przez elektrownie opalane paliwami kopalnymi, podłączone do NWPG. Zainstalowana moc projektu wynosi 39 MWp (15 792 modułów słonecznych o mocy 190W, 150 264 modułów słonecznych o mocy 235W i 4 280 modułów słonecznych o mocy 240 W), a dzięki temu osiągnie się redukcję emisji gazów cieplarnianych. Oczekiwana elektryczna moc w sieci wyniesie 54 000 MWh, co przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez zastąpienie części dostaw energii elektrycznej w NWPG, a PLF projektu wynosi 15,67%. Projekt doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) poprzez wyeliminowanie równoważnej energii elektrycznej dostarczanej przez NWPG, która jest zdominowana przez elektrownie opalane paliwem kopalnym. Szacowana roczna redukcja emisji wynosi 48 402 t CO2.

Projekt Ecomapua Amazon REDD – Ilha de Marajo, Brazylia:

Projekt Ecomapuá Amazon REDD mieści się na wyspie Marajó, w stanie Pará, w rejonie wschodniej Amazonki. Marajó várzea to niezwykle cenny ekosystem, co dodaje znaczenia bieżącemu projektowi. Pierwszoplanowym celem projektu jest uniknięcie nieplanowanego wylesiania (AUD) obszaru o powierzchni 86 269,84 hektarów na prywatnym terenie będącym własnością Ecomapuá Conservação Ltda. Obecny projekt ma na celu osiągnięcie redukcji obszaru wylesiania netto rzędu of 4 253,14 ha i redukcji emisji CO2 rzędu 1 432 278 t w okresie trwania projektu, czyli 30 lat (01/01/2003 – 31/12/2032). Co więcej, odsetek wygenerowanych kredytów węglowych zostanie przeznaczony na poprawę warunków socjalnych i środowiskowych lokalnych społeczności. Wyspa Marajó zalicza się do „ekstremalnie ważnych’ priorytetów brazylijskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska (“MMA”), w efekcie czego projekt Ecomapuá Amazon REDD przyczyni się do wzmocnienia państwowych celów w zakresie ochrony i zachęci do podejmowania kolejnych wysiłków w tym krytycznym regionie i wokół niego.

Henan Xinxiang 24MW Projekt generowania energii z wykorzystaniem biomasy, Chiny:

Henan Xinxiang 24MW Biomass Cogeneration Project zlokalizowany jest w powiecie Huixian w Xinxiang City, w prowincji Henan, w Chinach i został wdrożony przez Xinxiang Tianjie Bio-Power Generation Co., Ltd. Projekt obejmuje instalację dwóch elektrowni kogeneracyjnych 12MW opartych o spalanie pozostałości biomasy; wytwarza energię elektryczną w ilości 126 709 MWh / rok, dostarczaną do centralnej sieci energetycznej Chin; oraz ciepło w ilości 909 200 GJ / rok; oraz wykorzystanie pozostałości biomasy do kogeneracji energii i ciepła. Projekt nie zredukuje emisji, ale doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez wyeliminowanie równoważnej energii elektrycznej wytwarzanej przez CCPG z biogazowo opalaną instalacją kogeneracyjną, która ma niższą emisję CO2. Ponadto emisje CH4 zostaną zmniejszone poprzez uniknięcie rozkładu cząstek pozostałości biomasy. Szacuje się, że w wyniku tego projekt osiągnie 123 858 t CO2 redukcji emisji rocznie.

Wiązany projekt energii wiatrowej KMSPL, Bangalore, Indie:

Projekt został powzięty w celu ujarzmienia potencjału dostępnej energii wiatrowej. Projekt obejmuje 49 turbin wiatrowych generujących w sumie zainstalowaną moc rzędu 38 275 MW. Projekt będzie generował około 89, 92 milionów jednostek elektryczności rocznie, sprzedawanych w pełni państwowym zakładom energetycznym lub przeznaczonych na potrzeby własne. Projekt pomoże ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, wykorzystując źródła energii odnawialnej do wytwarzania energii, które w przeciwnym razie byłaby wytwarzana przy pomocy nieodnawialnych paliw charakteryzujących się wysoką emisją dwutlenku węgla. Ten projekt to projekt typu „green field”, mający na celu wykorzystanie energii wiatrowej do produkcji energii. Wdrożenie projektu doprowadzi do redukcji emisji CO2 rzędu 83 350 ton rocznie, zastępując elektryczność z sieci, generowana głównie w wyniku spalania paliw kopalnianych w elektrowniach Sieci południowej.

Wiązany projekt elektrowni wiatrowych TASMA-V2, Tamilnadu, Indie:

Jest to projekt zgrupowanych elektrowni wiatrowych, obejmujący instalację 396 turbin wiatrowych w Tamilnadu, koordynowany przez stowarzyszenie Tamilnadu Spinning Mills Association (TASMA-V2). Zamierzeniem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i promocja zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu energii odnawialnej (wiatru) do wytwarzania energii, dzięki współpracy pewnej liczby inwestorów mających niewielkie wymagania w zakresie poboru energii, do zainwestowania w turbiny wiatrowe. Tym samym projekt wygeneruje około 4 559, 321 GWh energii, co spowoduje ograniczenie o około 4 173 925 ton CO2 w ciągu 10 lat. Gdyby projekt nie doszedł do skutku, równowartość elektryczności wygenerowanej przez elektrownie podłączone do południowej sieci energetycznej oparta byłaby głównie na paliwach kopalnych.

Projekt interaktywnej sieci energii słonecznej z ogniw fotowoltaicznych, Gujarat, Indie:

Firma Louroux Bio Energies Limited (LBEL) wdrożyła projekt energetyczny oparty o technologię pozyskiwania energii słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy 25 MW w wiosce Sujangadh, w dystrykcie Taluka-Muli in Surendranagar w stanie Gujarat. LBEL to narzędzie do celów specjalnych (SPV) opracowane specjalnie pod kątem promowania inicjatyw w zakresie pozyskiwania czystej energii siostrzanej firmy Ajanta Overseas Limited (99,995% udziałów). Elektryczność generowana dzięki projektowi jest eksportowana do sieci energetycznej regionu i sprzedawana elektrowni państwowej stanu Gujarat (Gujarat Urja Vikas Nigam Limited) na podstawie umowy o dostawę elektryczności. LBEL postanowiło zastosować technologię cienkowarstwową w projekcie Gujarat 25 MW.

Elektrownia wiatrowa Killik, Tokat, Turcja:

Celem elektrowni wiatrowej Killik jest wykorzystanie potencjału energii wiatru w Turcji i kompensacja wymogów energetycznych w sposób zrównoważony, bezpieczny dla środowiska i ekonomiczny. PEM Enerji A.Þ. (PEM) proponuje instalację elektrowni wiatrowej Killik o zainstalowanej mocy 40 MW w centralnym rejonie Tokat. Elektrownia wiatrowa Killik będzie dysponować 16 turbinami, każda o mocy 2,5 MW. Elektrownia wiatrowa Killik będzie podłączona przy pomocy 15-kilometrowej linii zasilania do stacjo transformatorowej 154 kV w Gobel, a wytworzona energia będzie dostarczana do państwowej sieci energetycznej.

Projekt gazu składowiskowego do pozyskiwania elektryczności, Turcja:

Projekt obejmuje gromadzenie gazu składowiskowego, składającego się głównie z metanu i dwutlenku węgla, który obecnie jest uwalniany do atmosfery i wykorzystanie go jako paliwa do wytwarzania elektryczności. Prąd wytwarzany dzięki projektowi będzie zasilał państwową sieć energetyczną i zastąpi prąd, który w innym wypadku byłby wytwarzany przez elektrownie zasilane paliwami kopalnianymi.

Projekt Wind Park Vader Piet, Aruba:

Wind Park Vader Piet mieści się na wschodnim wybrzeżu wyspy Aruba. Wyspa stanowi część holenderskich wysp karaibskich i leży niedaleko wybrzeży Wenezueli. Zostanie tam zainstalowanych 10 elektrowni wiatrowych, każda o mocy 3 MW. Ogólna moc projektu wyniesie 30 MW. Szacuje się, że projekt elektrowni wiatrowych będzie dostarczał 165 GWh elektryczności rocznie (do 18% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną wyspy) do spółki Water – en Energiebedrijf Aruba N.V. Przewiduje się, że projekt ograniczy emisję gazów cieplarnianych o około 195 255 mt rocznie.

Redukcja węgla

Redukując emisję Twojej floty uczestniczymy i inwestujemy w projekty zatwierdzone pod katem eliminacji CO2 z atmosfery. Przestrzegamy ścisłych wytycznych i protokołów oraz wycofujemy certyfikowane kredyty węglowe w wiodących rejestrach publicznych.